Nástup do zariadenia

Pri nástupe do zariadenia je potrebné, aby prijímaná osoba mala pri sebe:
  • občiansky preukaz,
  • preukaz poistenca,
  • lieky a liečivá,
  • zdravotnú dokumentáciu,
  • potvrdenie o zaočkovaní na ochorenie COVID-19, resp. negatívny test na toto ochorenie  (aktuálne informácie Vám poskytneme telefonicky, podľa platných nariadení a epidemiologickej situácie),
  • inkontinenčné / stomické pomôcky (plienky, plienkové nohavičky, vložky), ak ich prijímaná osoba používa,
  • termíny vyšetrení, ak je prijímaná osoba na nejaké už vopred objednaná,
  •  oblečenie, osobné veci podľa potreby,
  • ak je to možné, tak 1x posteľné prádlo, plachta, príp. uterák,
  • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a Posudok o odkázanosti fyzickej osoby (v prípade, že Rozhodnutím a Posudkom nedisponujete, vieme Vám byť nápomocní a radi Vám poradíme)