Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Martin Vavruš, PhD
e-mail: m.vavrus.dpr@gmail.com

Domov pomocnej ruky, n.o.
Na Bárek 686/9, 010 01 Žilina - Trnové

e-mail: domovpomocnejruky@gmail.com