Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Martin Vavruš - riaditeľ, manažér sociálnych služieb
  • aktuálne informácie o dostupných kapacitách v zariadeniach poskytovateľa sociálnych služieb,
  • evidencia žiadateľov o prijatie do zariadenia,
  • zmluvná dokumentácia medzi poskytovateľom sociálnych služieb a prijímateľom,
  • rezervácie miest v zariadeniach poskytovateľa,
  • vstupná dokumentácia,
  • výška úhrad za pobyt v zariadení,
  • vydávanie potvrdení o umiestnení klienta v zariadení,
  • sociálne poradenstvo...
e-mail: m.vavrus.dpr@gmail.com
mobil: 0910 565 222 


Korešpondenčná adresa:

Domov pomocnej ruky, n.o.
Závodská cesta 4,  010 01 Žilina

e-mail: domovpomocnejruky@gmail.com
mobil: 0910 565 222

Penzión Ivana:  Závodská cesta 4,  010 01 Žilina
mobil (opatrovateľský personál): 0911 545 222

Penzión Eva: Na Bárek 686/9,  010 01 Žilina - Trnové
mobil (opatrovateľský personál): 0911 565 223
Závodská cesta 4, 010 01 Žilina