O nás

Domov pomocnej ruky, n.o. bola neziskovou organizáciou, ktorá bola zriaďovateľom zariadenia pre seniorov.