Ponuka práce

Pracovná pozícia: Zdravotnícky asistent 

Typ úväzku: HPP s týždenným fondom 37,5 hod. 

Dátum nástupu: po dohode uchádzača so zamestnávateľom.  

Požadované vzdelanie a prax: min. úplné odborné stredoškolské vzdelanie v príslušnom odbore, prax v odbore / na obdobnej pracovnej pozícii aspoň dva roky.

Platové ohodnotenie: 6,00 EUR / hod. / brutto + príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, za prácu nadčas, za prácu v noci.

Práca v noci, v nedeľu, vo sviatok nie je podmienkou, je po predchádzajúcej dohode pri podpise pracovnej zmluvy.

Osobnostné predpoklady: samostatnosť, flexibilita, lojálnosť, chuť pracovať.  

Náplň práce: príprava liekoviek, objednávky liekov, objednávanie klientov na vyšetrenia, objednávanie prepravnej služby, doprovod klienta na vyšetrenie, komunikácia s obvodným lekárom klientov, kontrola zdravotného stavu klientov, koordinácia starostlivosti s ošetrujúcimi lekármi, zdravotnou sestrou z ADOS, rodinnými príslušníkmi, riaditeľom a ostatným personálom, ďalšie práce podľa pokynov riaditeľa v kontexte starostlivosti o klientov v zariadení pre seniorov.  

S novým zamestnancom postupne prejdeme všetky činnosti a procesy, ktoré budú súčasťou jeho pracovnej náplne.


O nás

Domov pomocnej ruky, n.o. je neziskovou organizáciou, ktorá je zriaďovateľom zariadenia pre seniorov. Našou ambíciou je pomôcť každému, kto potrebuje podať pomocnú ruku v neľahkej situácii. Svoje služby poskytujeme seniorom, ktorých stav vyžaduje nepretržitú 24-hodinú starostlivosť, inkontinentným klientom, klientom so stomickými pomôckami, imobilným klientom, seniorom s nálezmi akými sú napr.: organický psychosyndróm, demencia, Parkinson, či Alzheimer. Prijmame aj klientov v terminálnych štádiách, ktorých stav si vyžaduje paliatívnu starostlivosť. Úzko spolupracujeme s Fakultnou nemocnicou v Žiline, ktorej kapacity sa snažíme odľahčiť prevzatím pacientov / klientov do našej opatrovateľskej starostlivosti po ukončení hospitalizácie. Starostlivosť o klienta je tak plynulo zabezpečená.

Poskytujeme opatrovateľské služby, ktoré zabezpečuje kvalifikovaný opatrovateľský personál a ošetrovateľské služby, ktoré zabezpečuje naša zdravotná sestra i zdravotné sestry z agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Odbornú lekársku starostlivosť zabezpečuje zazmluvnený obvodný lekár, ktorý pravidelne osobne kontroluje zdravotný stav všetkých klientov.

O duchovný život klientok sa stará katolícky kňaz, na požiadanie vieme zabezpečiť návštevy evanjelickým duchovným.

Naším zariadením je Penzión Eva, ktorý sa nachádza v mestskej časti Trnové, ulica Na Bárek 686/9. Tiché prostredie a lokalita v blízkosti prírody vytvárajú veľmi príjemné prostredie, ktoré seniorom vyhovuje. Nízka kapacita vytvára príjemné rodinné prostredie a priestor na osobnejší vzťah medzi klientmi a personálom. Sociálne služby poskytujeme mužom i ženám.