O nás

Domov pomocnej ruky, n.o. je neziskovou organizáciou, ktorá je zriaďovateľom zariadenia pre seniorov. Našou ambíciou je pomôcť každému, kto potrebuje podať pomocnú ruku v neľahkej situácii. Svoje služby poskytujeme seniorom, ktorých stav vyžaduje nepretržitú 24-hodinú starostlivosť, inkontinentným klientom, klientom so stomickými pomôckami, imobilným klientom, seniorom s nálezmi akými sú napr.: organický psychosyndróm, demencia, Parkinson, či Alzheimer. Prijmame aj klientov v terminálnych štádiách, ktorých stav si vyžaduje paliatívnu starostlivosť. Úzko spolupracujeme s Fakultnou nemocnicou v Žiline, ktorej kapacity sa snažíme odľahčiť prevzatím pacientov / klientov do našej opatrovateľskej starostlivosti po ukončení hospitalizácie. Starostlivosť o klienta je tak plynulo zabezpečená.

Poskytujeme opatrovateľské služby, ktoré zabezpečuje kvalifikovaný opatrovateľský personál a ošetrovateľské služby, ktoré zabezpečuje naša zdravotná sestra i zdravotné sestry z agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Odbornú lekársku starostlivosť zabezpečuje zazmluvnený obvodný lekár, ktorý pravidelne osobne kontroluje zdravotný stav všetkých klientov.

O duchovný život klientok sa stará katolícky kňaz, na požiadanie vieme zabezpečiť návštevy evanjelickým duchovným.

Naším zariadením je Penzión Eva, ktorý sa nachádza v mestskej časti Trnové, ulica Na Bárek 686/9. Tiché prostredie a lokalita v blízkosti prírody vytvárajú veľmi príjemné prostredie, ktoré seniorom vyhovuje. Nízka kapacita vytvára príjemné rodinné prostredie a priestor na osobnejší vzťah medzi klientmi a personálom. Sociálne služby poskytujeme mužom i ženám.